Browsing Category

Uncategorized

Subsidies en regelingen voor startende ondernemers

By December 3, 2015 Uncategorized

Het starten van een bedrijf kost vooral veel investeringen. Zo moet je onder andere letten op verloning. Deze investeringen kosten niet alleen veel geld, maar ook veel tijd. De overheid steunt deze ondernemersinitiatieven door de mogelijkheid te bieden aan starters om gebruik te maken van financiële voordelen. Er zijn dus een aantal subsidies en regelingen voor startende ondernemers. Er worden er hier drie uit.

Starten vanuit een WW-uitkering

Mensen die een WW-uitkering ontvangen en er denken om een bedrijf te starten hoeven niet meer bang te zijn om hun uitkering kwijt te raken. Het is mogelijk om met behoud van je WW-uitkering, geheel of gedeeltelijk, een eigen bedrijf te starten. Je contactpersoon bij UWV kan je hier veel over vertellen en kan je ondersteunen in dit traject. Je contact persoon bij UWV is in de meeste gevallen een werkcoach. Je bent in dit geval wel zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een goed ondernemingsplan. Dit is een risico dat vaak wordt vergeten.

Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitekering

Ook ondernemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn geraakt kun op de nodige ondersteuning rekenen bij het starten van een bedrijf. Zo krijg je bijvoorbeeld een starters- of voorbereidingskrediet, vervoersvoorzieningen of vergoedingen bij een voorleeshulp of tolk. Deze voorzieningen kun je gedurende het hele jaar aanvragen bij het UWV. Bij starten na arbeidsongeschiktheid is de voorwaarde dat je een bijstands-, WAO-, WAZ-, WAO- of ZW-uitkering hebt en dat de voorzieningen essentieel zijn voor het uitvoeren van je werk.

Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Deze is bedoeld om het starten van bedrijven te stimuleren. In de eerste vijf jaar kunnen starters hierdoor de onderneming maximaal drie keer een extra bedrag van hun winst aftrekken. Er zijn wel eisen om in aanmerking voor een startersaftrek te komen Je moet recht hebben op zelfstandigenaftrek. Bovendien moet je in de vijf voorafgaande jaren aan het desbetreffende belastingjaar niet meer dan twee keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek. Tevens moet je van die vijf voorafgaande jaren een jaar geen ondernemer zijn geweest.

You Might Also Like

Afvalinzameling 2.0

By January 15, 2015 Uncategorized

Een nieuwe manier van afvalinzameling moet ons naar het volgende (duurzame) niveau tillen. In Amersfoort experimenteert de lokale overheid momenteel met een aparte container voor plastic. Helaas kan dit alleen in ruim opgezette wijken, dit in verband met de benodigde ruimte. In buurten met minder ruimte moet men straks zelf het restafval wegbrengen.

Een raadsmeerderheid is voor een voorstel van D66, GroenLinks, PvdA en SP om in één wijk te beginnen met het invoeren van ‘omgekeerd inzamelen’. Daarbij blijven de blauwe (voor papier) en groene (voor gft) rolcontainers intact, maar wordt er een grijze container aan toegevoegd voor plastic- en kunststofafval. Het resterende afval moet door inwoners zelf naar ondergrondse afvalcontainers worden gebracht.

Het is nog niet bekend in welke wijk er wordt begonnen. Bewoners van ruimer opgezette wijken als het Bergkwartier hoeven met hun afvalzak waarschijnlijk niet naar ondergrondse containers te lopen. Omdat zij meer ruimte om het huis hebben, zouden zij voor het restafval een vierde container krijgen. Deze wordt net als andere containers periodiek geleegd door de Rova.

Daarnaast komt er een proef met het verder scheiden van gft-afval. De groene kliko is dan alleen nog bestemd voor groente en fruitafval. Alle tuinafval moet dan door bewoners zelf naar containers in de buurt worden gebracht.

Of er andere steden gaan volgen is nog niet bekend. Duidelijk is wel (al jaren) dat recycling alleen betaalbaar is wanneer afval goed en gescheiden wordt ingezameld. De proef die in Amersfoort van start is gegaan zal dan ook bijdragen aan het beter hergebruiken van plastics. Overigens zal er subsidie nodig zijn om het groter uit te rollen en de commerciële partijen hierbij de betrekken. De gemeente Bergen op Zoom heeft laten weten ook met ‘omgekeerd inzamelen’ bezig te zijn.

Afvalinzamelaars als Milieu Service Nederland reageren dan enthousiast. “Wat we al jaren doen voor papier en karton lijkt nu ook grootschalig te worden ingezet voor andere afvalsoorten. Dit is de manier om afval als grondstof neer te zetten en om de hoeveelheid afval te verminderen.”

You Might Also Like