Subsidie advies

Tips en hulp bij subsidieaanvragen

De overheid stelt subsidies beschikbaar om bepaalde bedrijfsactiviteiten te stimuleren. Subsidies zijn bijdragen in de kosten voor projecten op het gebied van bijvoorbeeld innovatie of energie. Voor startende bedrijven bestaan geen algemene starterssubsidies.

Tips bij subsidieaanvragen

  • Neem voldoende tijd voor het opstellen van uw aanvraag. Soms moet u een uitgebreid projectvoorstel schrijven.
  • Dien uw aanvraag op tijd in. Veel subsidies hebben een deadline.
  • Vraag subsidie aan vóórdat u begint met uw werkzaamheden. U krijgt meestal geen subsidie voor een project dat u al gestart bent.